REGLEMENT

Saltnes Grendelag

SALTNES GRENDELAG - REGLER FOR UTLEIE

 

Grendehuset er et viktig sosialt tilbud for lokal samfunnet i Saltnes og styret ønsker at lokalet til enhver tid skal tifredsstille brukerens behov. Det er derfor viktig at alle som leietakere følger de utleiereglene som styret har fastsatt. Ikke minst ber vi dere ta hensyn til at huset er lokalisert i et boligområde, vi er avhengige av et godt forhold til husets naboer og ber dere derfor være nøye i forhold til å avslutte selskaper innenfor gitte tider!

 

 • Ansvarlig leietaker plikter å sette seg inn i utlevert branninstruks og er ansvarlig for at denne følges.
 • HMS-perm finnes lett synelig i hylle på kjøkkenet.
 • Ansvarlig leietaker må være minimum 25 år.
 • Stengetid ved arrangementer er 01.30. Dette betyr at musikk må opphøre og at gjestene forlater lokalet.
 • Leietaker har kun adgang den dagen lokalet leies og frem til 12.00 neste dag, da lokalet skal være klart for renhold.
 • Panelovner settes på 18 grader.
 • Bruk av skjøtekontakter må begrenses til et minimum pga. brannfare.
 • Alt utstyr på kjøkkenet skal være vasket og satt på anvist plass etter bruk.
 • Gulvene feies, bord settes på plass og tørkes av. Stolene snus og settes opp på bordene. Av hensyn til gulvet ber vi omat bord og stoler bæres. Toaletter skal ryddes.
 • Kjøleskap, kjølerom og fryser skal tømmes. Kjølerom skal i tillegg slåes av.
 • Søppel/avfall kastes i søppeldunker ved gjerdet mot butikken. (merket nøkkel til søppelkasse henger på kjøkkenet)
 • Glass og papir kastes i containere ved butikken.
 • Kaffemaskin slåes av og kaffefilter fjernes. Kontakter til kaffemaskin og micro ovn trekkes ut.
 • Oppvaskmaskin rengjøres i henhold til instruks. (henger på veggen ved maskinen)
 • Alt lys skal slukkes, vinduer lukkes . Påse at det også er ryddig utenfor. (flasker, sneiper og annet søppel)
 • RØYKING ER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER TILLATT INNENDØRS.

 

 

Jeg, Ola og Kari Nordmann leier Grendehuset den 32.13.3000. Leien er kr. xxxx,xx som betales ved bruk av tilsendte giro. Jeg er kjent med ovenstående utleieregler og erkjenner at jeg er økonomisk ansvarlig for skader på inventar og utstyr. I tillegg vil jeg måtte svare for kostnader ved ekstraordinær rengjøring.

Eventuelle skader eller merknader meldes ved å bruke avviksskjema som finnes i HMS-permen.

Styret i Saltnes Grendelag ønsker deg/dere lykke til med arrangementet!

 

Last ned skjema her!