SALTNES GRENDELAG - REGLER FOR UTLEIE


Grendehuset er et viktig sosialt tilbud for lokal samfunnet i Saltnes og styret ønsker at lokalet til enhver tid skal tifredsstille brukerens behov. Det er derfor viktig at alle som leietakere følger de utleiereglene som styret har fastsatt. Ikke minst ber vi dere ta hensyn til at huset er lokalisert i et boligområde, vi er avhengige av et godt forhold til husets naboer og ber dere derfor være nøye i forhold til å avslutte selskaper innenfor gitte tider!                                                               Utleieregler Saltnes Grendehus- Ansvarlig leietaker plikter å sette seg inn i  brannintruks som henger på kjøkkenskapet.

- Ansvarlig leietaker må være minimum 25 år.

- Ved bruk av falsk identitet eller alder vil forholdet bli politianmeldt !

- Russegrupper har ikke mulighet til å leie

- Stengetid ved arrangementer er kl  01.30. Dette betyr at musikk og alkoholinntak opphører.

- Leietaker har kun adgang den dagen lokalet leies ut og frem til kl 13.00 neste dag (om ikke annet er avtalt med utleieansvarlig) , da lokalet skal være klart for renhold.

- Alt av utstyr på kjøkkenet skal være vasket og satt på plass etter bruk. Ekstra kostnad kan påfølge  om dette ikke er i orden.

- Gulvene feies, bord  vaskes over og løftes på plass. Toaletter skal ryddes.-Kjøleskap, kjølerom og fryser skal tømmes. Slå av kjølerom.

- Søppel/avfall skal kastes i søppeldunker ved gjerdet mot Tren Saltnes , glass og papir kastes ved containere ved Tren Saltnes.

- Kaffemaskin tømmes for kaffefilter, slåes av og kontakten taes ut.  Dra ut kontakten på mikrobølgeovnen.

- Oppvaskmaskin rengjøres i henhold til instruks på veggen ved oppvaskmaskinen.

- Alt av lys slukkes,  Levende lys må blåses ut, vinduer og dører lukkes og låses. Påse at det er ryddet  og pent utenfor lokalet (sneiper og lignende ) før dere forlater Grendehuset.

- RØYKING ER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER TILLATT INNENDØRS.


Ha en hyggelig feiring  ;}Jeg, Ola og Kari Nordmann leier Grendehuset den 32.13.3000. Leien er kr. xxxx,xx som betales ved bruk av tilsendte giro. Jeg er kjent med ovenstående utleieregler og erkjenner at jeg er økonomisk ansvarlig for skader på inventar og utstyr. I tillegg vil jeg måtte svare for kostnader ved ekstraordinær rengjøring.

Eventuelle skader eller merknader meldes ved å bruke avviksskjema som finnes i HMS-permen.

Styret i Saltnes Grendelag ønsker deg/dere lykke til med arrangementet!